Νευραλγία Τριδύμου

Τι είναι η νευραλγία τριδύμου (ΝΤ) νεύρου?

Είναι μια κατάσταση χρόνιου πολύ ισχυρού πόνου στο μισό συνήθως μέρος του προσώπου και εμφανίζεται κατά κρίσης. Η αιτία του είναι η δυσλειτουργία του τριδύμου νεύρου, ένα κρανιακό νεύρο που δίδει αίσθηση στο μισό πρόσωπο και κίνηση στους μασητήρες μύες. Το νεύρο αυτό έχει 3 κλάδους ξεκινά από την βάση του εγκεφάλου και διασκορπίζεται στο πρόσωπο. Ο οφθαλμικός κλάδος δίδει αίσθηση γύρο από τον οφθαλμό και το μέτωπο, Ο μέσος κλάδος (άνω γναθικός) δίδει αίσθηση στο μάγουλο την άνω γνάθο, το άνω χείλος τα δόντια και τα ούλα καθώς και την σύστοιχη πλευρά της μύτης, Ο κάτω κλάδος(κάτω γναθικός) δίδει αίσθηση στην κάτω γνάθο, ούλα, δόντια και κάτω χείλος.

Η ΝΤ είναι μία μορφή νευροπαθητικού πόνου και τυπικά εμφανίζεται με 2 μορφές: ΝΤ1: προκαλεί διαξιφιστικό πόνο, εμφανίζεται σποραδικά, συχνά καυστικού χαρακτήρα ή με μορφή shock,στο μισό πρόσωπο διαρκείας μερικών δευτερολέπτων ή και 2-3 λεπτών αν επεισόδιο. Η προσβολή αυτή μετά υποχωρεί και αυτή η υποχώρηση μπορεί να διαρκεί 2-3 ώρες.

 

Η άτυπη μορφή ΝΤ2: χαρακτηρίζεται από διαρκεί πόνο, καυστικού χαρακτήρα (σαν μαχαιριά περιγράφεται από πάσχοντες) μεγαλύτερης έντασης από την ΝΤ1. Και οι 2 μορφές μπορεί να εναλλάσσονται στον ίδιο ασθενή μερικές φορές και στον ίδιο χρόνο. Η ένταση του πόνου καθιστά το άτομο φυσικά και πνευματικά ανίκανο.

 

Ποια είναι η αιτία της Νευραλγίας Τριδύμου?

Πολλές αιτίες υπάρχουν που ευθύνονται αλλά η κυριότερη είναι η πίεση του τριδύμου νεύρου από κάποιο αγγείο (κυρίως αρτηρία) στο σημείο εξόδου του από τον εγκέφαλο (εγκεφαλικό στέλεχος). Η πίεση αυτή προκαλεί βλάβη στο τοίχωμα του νεύρου και η ουλή που δημιουργείται στο έλυτρο της μυέλινης είναι η αιτία των κρίσεων πόνου που εμφανίζεται στο πρόσωπο των ασθενών. Άλλες σπανιότερες αιτίες είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, εκφύλιση του τριδύμου νεύρου, όγκοι της περιοχή καθώς και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και ανευρύσματα. Τέλος κακώσεις στην βάση του κρανίου μπορεί να προκαλέσουν ΝΤ.

Ποια τα συμπτώματα της νευραλγίας τριδύμου

Ο πόνος είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα, εξαρτάται από τον τύπο της νευραλγίας και μπορεί να ποικίλλει από αιφνίδιο ισχυρό και διαξιφιστικό πόνο, σε περισσότερο σταθερό, και καυστικό πόνο. Η έναρξη του πόνου μπορεί να ενεργοποιείται από δόνηση ή επαφή στο μάγουλο (π.χ. ξύρισμα, πλύσιμο προσώπου), βούρτσισμα δοντιών, μάσηση, λήψη νερού και ομιλία. Ο πόνος μπορεί να εντοπίζεται σε ένα σημείο ή και σε όλο το πρόσωπο και σπάνια εμφανίζεται την νύχτα. Ο πόνος μπορεί να σταματά κάποια περίοδο και να επανέρχεται μετά με μεγαλύτερη ένταση. Η προσβολή του πόνου συχνά ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου και τα μεσοδιαστήματα ανακούφισης εξαφανίζονται και η λήψη των συνήθων αναλγητικών δεν έχουν καμία ανακουφιστική δράση. Η νόσος αυτή δεν είναι θανατηφόρος αλλά έχει μεγάλη νοσηρότητα και πολλές φορές ο ασθενής οδηγείται σε αυτοκτονία διότι δεν αντέχει τον ισχυρό αυτό πόνο.

Ποιοι επηρεάζονται συνήθως?

Η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους άνω των 50 ετών, μολονότι ένεκα της σκλήρυνσης κατά πλάκας μπορεί να εμφανισθεί και σε μικρότερες ηλικίες. Συχνότερα προσβάλλονται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και η συχνότητα είναι 12 ασθενείς σε 100.000 ανθρώπους.

Πως γίνεται η διάγνωση της νόσου?

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εξέταση το ιστορικό του ασθενούς και στην σαφή περιγραφή των συμπτωμάτων του. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται να μην γίνει σύγχυση με την μετερπητική νευραλγία, την αθροιστική κεφαλαλγία και παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης. Όλοι οι πάσχοντες θα πρέπει να κάνουν Μαγνητική Εγκεφάλου με εντόπιση στην περιοχή του τριδύμου νεύρου για την πιθανή απεικόνιση κάποιου αγγείου ή άλλης παθολογίας.

Ποια είναι η ΘΕΡΑΠΕΙΑ της νευραλγίας τρίδυμου?

Η θεραπευτικές επιλογές είναι η φαρμακευτική αγωγή, η χειρουργική θεραπεία και τέλος συμπληρωματικές επικουρικού χαρακτήρα θεραπείες.

  1. Συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία: εφαρμόζεται αρχικά στην ΝΤ1 και περιλαμβάνει αντιεπιληπτικά φάρμακα τα οποία γενικά σταματούν τις εκφορτίσεις του νεύρου και ανακουφίζουν τον πάσχοντα. Είναι δε λιγότερο αποτελεσματικά στην μορφή ΝΤ2. Συμπληρωματικά χορηγούνται τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά για την αντιμετώπιση του πόνου και σε βαρύτερες καταστάσεις χορηγούνται οπιούχα όπως πεθιδίνη, μορφίνη κλπ. Δυστυχώς όμως όλα τα φάρμακα προοδευτικά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και οι ασθενείς αναζητούν την χειρουργική θεραπεία.
  2. Χειρουργική θεραπεία:  η επιλογή της εν λόγω θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του ασθενούς, η γενική του κατάσταση, η ύπαρξη και άλλων προβλημάτων όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κλπ. Η κύρια χειρουργική θεραπεία και η πλέον αποτελεσματική είναι η ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται στους πάσχοντες από νευραλγία τριδύμου και συνίσταται στην απομάκρυνση του αγγείου από το σημείο πίεσης του τριδύμου νεύρου. Αυτό γίνεται με γενική αναισθησία και μικρή κρανιοτομία πίσω από το αυτί του πάσχοντα, χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο 4 ημέρες και ο ασθενής επανέρχεται στην προτεραία δραστηριότητα 10 ημέρες μετά από την επέμβαση. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας υπερβαίνει το 92% των περιπτώσεων. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αγγείο που πιέζει το νεύρο τότε ο ασθενής βελτιώνεται αλλά θα χρειαστεί να παίρνει ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο μετεγχειρητικά. Σε ανθιστάμενες μορφές τριδυμαλγίας μπορεί να κοπεί το νεύρο με μειονέκτημα την απώλεια αίσθησης στο μισό πρόσωπο. Το τελευταίο γίνεται σε ασθενείς με ΝΤ τύπου 2.
  3. Στερρεοτακτική ακτινοβολία (γ-Knife, CyberKnife): Χορηγείται εστιακή ακτινοβολία στο τρίδυμο νεύρο στην έξοδό του από τον εγκέφαλο. Η ακτινοβολία προκαλεί προοδευτική βλάβη στο νεύρο με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι αισθητικές ώσεις του νεύρου και έτσι να ανακουφίζονται οι ασθενείς. Δυστυχώς το 50% των ασθενών μετά την θεραπεία εντός 3 ετών επανεμφανίζουν τον πόνο.
  4. Συμπληρωματικές θεραπείες: στην κατηγορία αυτή ανήκουν θεραπείες τις οποίες και δεν συνιστώ στους ασθενείς διότι είναι αναποτελεσματικές με επιπλοκές που στην συνέχεια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Απλά τις αναφέρω όπως: η ριζοτομή, η έκχυση αλκοόλης στο νεύρο, η καταστροφή του νεύρου με ειδικό μπαλονάκι, η θερμική με ραδιοσυχνότητα καταστροφή του γάγγλιου του τριδύμου νεύρου κλπ. Τελευταία σε συνδυασμό με τα φάρμακα εφαρμόζονται ειδικές ασκήσεις yoga, αρωματοθεραπεία, χειροπρακτικές κλπ. εναλλακτικές μέθοδοι

 

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για την ΝΤ?

www.Braincarehellas.gr

 

Σπυρίδων Τζανής

Νευροχειρουργός

www.stzanis.com

Επικοινωνία

Τηλ:      +302106857614

            

Email:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.