Πολυμέσα

  

Ενδοσκοπική αφαίρεση αδενώματος υποφύσεως

Χειρουργική θεραπεία ανευρύσματος εγκεφάλου

Μικροχειρουργική αφαίρεση κήλης δίσκου

Ενδοσκοπική αφαίρεση κήλης δίσκου

Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου 3ης κοιλίας εγκεφάλου