Η Πληροφορική - το Δίκτυο internet και η Νευροχειρουργική

ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΤΖΑΝΗΣ
Νευροχειρουργός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ταχεία πρόοδος της τηλεπικοινωνίας όπου με την χρήση των υπολογιστών και μίας τηλεφωνικής γραμμής μπορεί κανείς να διακινήσει τεράστιο όγκο πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλεί ριζικές αλλαγές στον χώρο της υγείας και την ανταλλαγή των ιατρικών πληροφοριών μεταξύ των ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Η νευροχειρουργική η οποία αποτελεί την ειδικότητα που ασχολείται με την χειρουργική του ΚΝΣ χρειάζεται καθημερινά όλες τις πληροφορίες για τις νέες εξελήξεις τόσο στον τομέα της χειρουργικής όσο και στον τομέα της τεχνολογίας. Το internet αποτελεί το δίκτυο μέσα απο το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες που επιθυμούμε με μορφή κειμένου, ήχου και εικόνος και ταυτόχρονα να παρουσίασουμε τα δικά μας επιτεύγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εποχή μας αποτελεί την απαρχή για την λεγομένη ηλεκτρονική επανάσταση και η νέα γενιά των νευροχειρουργών θα κληθεί να ανταποκριθεί στην επερχόμενη ηλεκτρονική θύελα των ιατρικών πληροφοριών και θα πρέπει να προετοιμασθεί για αυτό. Οι νευροχειρουργοί που θα αποκτήσουν τις αρχικές γνώσεις στην άνοιξη της ηλεκτρονικής εποχής στο άμμεσο μέλλον θα έχουν το προβάδισμα στην γνώση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET

Το internet είναι ένα δίκτυο απο δίκτυα. Ενα δίκτυο υπολογιστών είναι μία ομάδα απο υπολογιστές συνδεδεμένους ετσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι υπολογιστές στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους και μοιράζονται πληροφορίες με την μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Το internet συνδέει δεκάδες χιλιάδες τέτοια δίκτυα με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό και η φιλοσοφία που ορίζεται απο τους χρήστες του δικτύου είναι : έαν έχεις μια πληροφορία που ενδιαφέρει καλό είναι να την μοιραστείς και με άλλους:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

α. Ηλεκτρονική επικοινωνία.

Η νευροχειρουργική ειδικότητα χαρακτηρίζεται απο την συνεχή ροή και ανταλλαγή πληροφοριών σε χειρουργικό και τεχνικό τομέα. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των ειδικών αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την σύγχρονο αντιμετώπιση των ασθενών, την ανάπτυξη νέων τεχνικών και την διάδοσή τους, την ομαλή μετεγχηρητική πορεία των ασθενών και την αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Η επάρκεια του νευροχειρουργού καθορίζεται απο την δυνατότητά του να αντιμετωπίζει τις μετε-γχειρητικές επιπλοκές απο τις επεμβάσεις που εκτελεί, και η επάρκεια του συνδέεται με την γνώση των επιπλοκών και την μεθολογία στην αντιμετώπισή τους. Η συχνή και συνεχή ανταλλαγή των πληροφοριών που επιτυγχάνεται μέσον του δικτύου αυξάνει την γνώση του απο την εμπειρία και την γνώση των άλλων συναδέλφων του. Επι πλέον μπορεί να αποστείλει κείμενο ή εικόνα σε ένα εμπειρότερο απο αυτόν νευροχειρουργό και να συνομιλήσει μαζί του για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ασθενούς του. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο επίσης αποτελεί ένα παράθυρο στον νευροχειρουργικό κόσμο.

β. Πληροφορίες και προσπέλαση

Βάσεις Δεδομένων στην Νευροχειρουργική.

Το internet έχει τεράστιο αριθμό βάσεων δεδομένων που αφορούν τους νευροχειρουργούς και όλους τους ιατρούς. Μπορεί κανείς να ανακαλύψει δεδομένα για την υπαραχνοειδή αιμορραγία, τα ανευρύσματα εγκεφάλου και την αντιμετωπίση τους, για παθήσεις της Σ.Σ, και του Ν.Μ, για τους όγκους εγκεφάλου και για τις αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του εγκεφάλου και του Ν. Μ. Ο κάθε ένας με μία απλή κίνηση μπορεί να γίνει κάτοχος όλων αυτών των πληροφοριών και να προσθέσει και την δική του εμπειρία.

Νευροχειρουργικά Περιοδικά.

Η παραδοσιακή μεταφορά των πληροφοριών μέσα απο τα μηνιαία ιατρικά περιοδικά αποτελεί την κυρία πηγή γνώσεως για τους νευροχειρουργούς μέχρι σήμερα. Ο συγχρονος τρόπος που τώρα αναπτύσσεται εντός του δικτύου είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού Νευροχειρουργικού περιοδικού όπου μπορούμε να καταχωρίσουμε την προσωπική μας γνώση και εμπειρία, να παρουσιάσουμε τις νέες χειρουργικές τεχνικές, να διδαχθούμε απο τα άρθρα που αναπτύσονται απο εξειδικευμένους συναδέλφους μας, όπου με σύντομο τρόπο μπορούμε εύκολα να προσπελάσουμε. Η ηλεκτρονική δημοσίευση αποτελεί την νέα μέθοδο επικοινωνίας που μεταφέρει την γνώση σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο είναι προς το συμφέρο του αναγνώστη και του εκδότη (χαμηλό κόστος μεταφοράς και χαρτιού) και παρέχει την δυνατότητα του αμμέσου σχολιασμού των δημοσιευμένων άρθρων.

Βιβλιογραφική έρευνα

Το παραδοσιακό σύστημα του MEDLINE αποτελεί το κύριο εργαλείο για την αναζήτηση των νευροχειρουργικών πληροφοριών που εύκολα μπορεί να το ανακαλύψει κάποιος εντός του δικτύου. Η αναζήτηση του γίνεται μέσω απο κωδικό πρόσβασης και επιτυγχάνεται μέσα απο πολλούς server. Εφ΄ όσον υπάρχει πρόσβαση μέσω πανεπιστημίου η παροχή των πληροφοριών είναι δωρεάν, ενώ χρειάζεται μικρό χρηματικό πόσό εφ' όσον η πρόσβαση επιτυγχά-νεται μέσω ιδιωτικού φορέα.

γ. Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των Νευροχειρουργών

Πολυκεντρικές μελέτες

Οι πολυκεντρικές μελέτες, που τελευταία έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και ακριβή μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων και οδηγούν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Οι μελέτες αυτές μέχρι τώρα εγένοντο με τον παραδοσιακό τρόπο της συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων με βάση ένα πρωτόκολλο και οι ανάλυση των δεδομένων εγένετο απο ομάδα στατιστικολόγων. Το κλασικό αυτό σύστημα ήταν πολύ χρήσιμο, η βελτίωση του όμως επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου και μερικά πλεονεκτήματα του αναφέρω παρακάτω.

1. Η εισαγωγή των δεδομένων στον υπολογιστή είναι άμμεση και αυτοματοποιημένη και οι προσδι-οριζόμενες σταθερές της μελέτης απλουστεόμενες.

2. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται αυτομάτως στην κεντρική μονάδα συλλογής των δεδομένων χωρίς προσπάθεια απο το υπεύθυνο άτομο.

3. Η κεντρική συλλογή των δεδομένων μπορεί να υποστεί στατιστική ανάλυση κάθε στιγμή.

4. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι άμμεση απο κάθε συμμετέχοντα στην μελέτη, μπορεί να ελέγχει τα αποτελέσματα κάθε στιγμή και να αναλύει τα δεδομένα όποτε επιθυμεί.

5. Αυξάνεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος απο την αδυναμία παρέμβασης άσχετων με την μελέτη ατόμων.

Ιατρικό συμβούλιο και συζήτηση

Με την χρήση των πολυμέσων μπορούμε ταυτόχρονα να συζητήσουμε σε καθορισμένο χρόνο ένα ενδιαφέρον περιστατικό να αναλύσουμε τις νέες χειρουργικές τεχνικές, να συνομιλήσουμε απ' ευθείας με τον ασθενή και να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε ένα ανοικτό αμφιθέατρο που μετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το υπο ανάλυση θέμα. Η συμμετοχή μας σε ένα συνεχώς εναλλασόμενο κόσμο όχι μόνο είναι αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη. Με δεδομένο την αλόγιστη παραγωγή ιατρών και νευροχειρουργών και με την ολοένα μειούμενη χειρουργική εμπειρία, η εναλλαγή των πληροφοριών καθίσταται επιβεβλημένη για την βελτίωση της γνώσης της εμπειρίας με τελικό στόχο την ηυξημένου βαθμού νευροχειρουργικών υπηρεσιών στον ασθενή.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε οτι το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των νευροχειρουργών, των ιατρών συναφών ειδικοτήτων (ορθοπεδικοί, ενδοκρινολόγοι, παθολογοανατομοι), για την παρουσίαση των εμπειριών και γνώσεων μιας κλινικής και μεμονωμένων ιατρών καθώς και των εμπλουτισμό της γνώσης σε κάθε τομέα της ιατρικής. Τα μειονεκτήματα του σημερινού δικτύου κυρίως εντοπίζονται στο πλήθος των άχρηστων πληροφοριών που παρέχουν, η λογική της διαφήμησης που έχει κατακλήσει το δίκτυο και ο χρόνος που απαιτείται για την επιλογή και χρήση των απαραιτήτων πληροφοριών. Στο χέρι μας όμως είναι να εκτρέψουμε την λογική του δικτύου στο να αποτελέσει μοχλό γνώσης και εργαλείο δημιουργίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αναδύονται απο την αντιμετώπιση των νευροχειρουργικών παθήσεων, η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ των νευροχειρουργών σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνεχής εκπαίδευση των νευροχει-ρουργών βρήκαν διέξοδο με την ανάπτυξη του παγκοσμίου δικτύου INTERNET, που μας επιτρέπει να έχουμε συνεχή, πλήρη, άμμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η παρουσίαση αυτή έχει στόχο να μας πληροφορήσει για την ύπαρξη του δικτύου, να απεικονίσει την αναγκαιότητα της συμμε-τοχής μας στο δίκτυο, να καταδείξει την ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, να παρουσιάσει μερικές μηχανές αναζήτησης των πληροφοριών αυτών και τέλος να αποτελέσει προοπτικά μέσον για την πληρέστερη εκπαίδευσή μας. Παράλληλα αποτελεί και την πρόταση μου προς την Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία για την οργάνωση ειδικού site στο δίκτυο με σκοπό να εκπληρωθούν οι ανωτέρω στόχοι.

copyright © 2000-2001

Επικοινωνία

Τηλ:      +302106857614

            

Email:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.