Οπισθία χειρουργική προσπέλαση της ΑΜΣΣ για την θεραπεία της αυχενικής σπονδυλώσεως

 

Κύριο άρθρο
Εμβιομηχανική σύγκριση αυχενικής πεταλοπλαστικής και αυχενικής πεταλεκτομής για την αντιμετώπιση της αυχενικής μυελοπάθειας

Σ. Δ. ΤΖΑΝΗΣ, Γ. ΒΡΕΤΑΚΟΣ, Μ. ΙΣΣΑ

 

 

 Περιεχόμενα  Συγγραφείς
Οπίσθια μικροδισκεκτομή και τρηματεκτομή της ΑΜΣΣ για πλάγια πρόπτωση μαλακού μεσοσπονδυλίου δίσκου και οστεοφύτων Σ. Δ. ΤΖΑΝΗΣ
Οπίσθια αυχενική αποσυμπιεστική επέμβαση Γ. ΒΡΕΤΑΚΟΣ, Σ. Δ. ΤΖΑΝΗΣ
Συνολικά χειρουργικά αποτελέσματα στις οπίσθιες προσπελάσεις της ΑΜΣΣ Σ. Δ. ΤΖΑΝΗΣ
Επιπλοκές στην μικροχειρουργική της ΑΜΣΣ Σ. Δ. ΤΖΑΝΗΣ